ONKOLOGIA NARZĄDU  RUCHU

KURS ONKO – ORTOPEDIA

 Kierownik Kursu:

Dr hab. med. Daniel Kotrych

Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych

Katedra i Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

PARTNERZY