Opłaty konferencyjne

Opłaty konferencyjne:

do 30 września 2018                       550 PLN

do 13 grudnia 2018                         750 PLN


Opłata zawiera: 

  • wstęp na salę obrad
  • program wydarzenia
  • uczestnictwo w wystawie firm
  • certyfikat
  • lunch i przerwy kawowe

UWAGA! opłata nie zawiera zakwaterowania


iMediana Polska sp. z o.o.

43-300 Bielsko-Biała, ul. Kolejowa 28

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy

39 1160 2202 0000 0003 5507 0930

w tytule wpłaty prosimy wpisać "onco kurs"

PARTNERZY