ONKOLOGIA NARZĄDU RUCHU

ONKO-ORTOPEDIA 2019


Czwartek, 12.12.2019 r.

godz. 17.00 Welcome reception

godz. 18.0018.10 "Powitanie Gości i otwarcie kursu" Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bohatyrewicz

godz. 18.10 – 18.20 "Specyfika opracowania ortopedycznego materiału pooperacyjnego" lek. Aleksandra Kudrymska

godz. 18.20 – 18.30  "Współcześnie obowiązujące zasady leczenia nowotworów narządu ruchu" Dr hab. med. Daniel Kotrych, prof. UZ

godz. 18.30 – 19.45 Moderatorzy:  Dr hab. med. Daniel Kotrych, prof. UZ, dr hab. n.med. Bartłomiej Kowalczyk, dr n.med. Sławomir Zacha

"Prezentacja trudnych przypadków z dyskusją"

"Złośliwe nowotwory dalszej piszczeli - amputacja czy leczenie oszczędzające?" dr hab. n.med. Bartłomiej Kowalczyk

godz. 19.45 – 20.00 "Strategia postępowania w ramach komisji przetargowej placówki medycznej" Anna Hanselek, Bartłomiej Miluch

godz. 20.15 Wspólna kolacja - Nowy Browar
/
Kolacja nie jest finansowana za środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE/

 

Piątek, 13.12.2019 

godz. 8.30 – 9.00 "Omówienie przypadków" Lek. Krzysztof Antoniak, Lek. Radomir Czajka

godz. 9.00 – 11.30  "Prezentacja i komentarz do „live surgery" : Alloplastyka poresekcyjna stawu kolanowego"  Dr n. med. Jerzy Nazar

godz. 11.30 – 12.00    "Zasady leczenia nowotworów narządu ruchu"

godz. 12.00 – 13.00 Lunch

godz. 13.00 – 15.00 "Prezentacja i komentarz do „live surgery": Alloplastyka poresekcyjna stawu biodrowego" Dr n. med. Andrzej Szafrański

godz. 15.00 – 15.15  Przerwa kawowa

godz. 15.15 – 16.30  "Rewizje po alloplastykach stawów i w onkologii ortopedycznej z prezentacją najnowszych systemów (MUTARS, GMRS, METS, LPS, LEGION), oraz technik rekonstrukcji w leczeniu powikłań po alloplastykach onkologicznych"

Prof. dr hab.n.med. Andrzej Bohatyrewicz, Dr hab. med. Daniel  Kotrych, prof. UZ, lek. Radomir Czajka, lek. Krzysztof Antoniak, dr hab. n.med.  Bartłomiej Kowalczyk

godz. 16.30 – 17.30  Workshop STRYKER: Alloplastyka poresekcyjna stawu kolanowego 

godz.17.30 – 18.00  Dyskusja i zakończenie kursu (certyfikat z afiliacją i punktami edukacyjnymi)

 

PARTNERZY